home
> antiprismas concavo
> antiprisma pentagrammic
<< anterior
>> siguiente

Modelo de papel de un antiprisma pentagrammic

antiprisma pentagrammic
desarrollo plano de un antiprisma pentagrammic
Modelo de papel
Selección de prisma
Dodecaedros (irregular)

<< anterior
prisma pentagonal concavo
>> siguiente
antiprisma hexagrammic
home
Home
Instructions
Instructions