home
> sólidos de Platonicos
> dodecaedro
<< anterior
>> siguiente

Modelo de papel de un dodecaedro

dodecaedro en color dodecaedro dodecaedro en pedestal brillo dodecaedro brillo dodecaedro dodecaedro
desarrollo plano de un dodecaedro
desarrollo plano de un dodecaedro
Modelo de papel
dodecaedro en color
dodecaedros (irregular)

<< anterior
octaedro
>> siguiente
icosaedro
home
Home
Instructions
Instructions