home > Veelvlakken met n-zijden

Veelvlakken met n-zijden

N-zijvlakken: Naam:
4 tetraëder
5 pentaëder
6 hexaëder
7 heptaëder
8 octaëder
9 enneaëder
10 decaëder
11 hendecaëder
12 dodecaëder
13 triskaidecaëder
14 tetrakaidecaëder
15 pentakaidecaëder
16 hexakaidecaëder
17 heptakaidecaëder
18 octakaidecaëder
19 enneakaidecaëder
20 icosaëder
21 icosamonoëder
22 icosadiëder
24 icosatetraëder
26 icosahexaëder
28 icosaoctaëder
30 tricontaëder
32 tricontadiëder
36 tricontahexaëder
38 tricontaoctaëder
40 tetracontaëder
42 tetracontadiëder
44 tetracontatetraëder
48 tetracontaoctaëder
51 pentacontamonoëder
52 pentacontadiëder
56 pentacontahexaëder
60 hexecontaëder
62 hexecontadiëder
72 heptacontadiëder
92 enneacontadiëder
100 hectoëder
112 hectododecaëder
162 hectohexecontadiëder

HomeInstructies

Copyright © Gijs Korthals Altes alle rechten voorbehouden.
Het is toegestaan om afdrukken te maken van de bouwplaten voor niet-commerciële doeleinden.